Adele Thomas – gallery

The Oresteia
The Oresteia

Shakespeare's Globe, 2015. Director: Adele Thomas

Thomas Tallis featuring The Sixteen
Thomas Tallis featuring The Sixteen

Shakespeare's Globe: the Sam Wanamaker Theatre, July 2014 Director: Adele Thomas

The Knight of the Burning Pestle
The Knight of the Burning Pestle

2014, Shakespeare's Globe: Sam Wanamaker Theatre Director: Adele Thomas Designer: Hannah Clark Photographer: Marc Brenner

Under Milk Wood
Under Milk Wood

2009 Under Milk Wood

The Bloody Ballad of Mary Maid
The Bloody Ballad of Mary Maid

Dress rehearsal for The Bloody Ballad of Mary Maid, 2013 Director: Adele Thomas Images © Kirsten McTernan